FORGOT YOUR DETAILS?

Vereniging van

Agrarisch Recht

Advocaten

Over VvARA

De Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VvARA) is de vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het agrarisch recht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kwaliteit en deskundigheid van haar leden om zo aan de ondernemers in de land- en tuinbouw de best mogelijke dienstverlening te bieden.

Dat doet de VvARA door het realiseren en stimuleren van kennisdeling en kennisoverdracht tussen de leden, zodat leden op hoog niveau het vak kunnen uitoefenen. Op die manier kunnen leden zich profileren in de agrarische sector en in de praktijk van het agrarisch recht. Om dit doel te verwezenlijken organiseert de vereniging onder meer studie- en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast heeft de vereniging een onlineplatform voor kennisdeling en kennisoverdracht. Tot slot werkt de vereniging samen met onder andere accountants, fiscalisten en notarissen en andere juridische en niet-juridische adviseurs en stakeholders in de agrarische sector. Ook met andere specialistenverenigingen, zoals de Vereniging van Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR), wordt samengewerkt.

De VvARA is trots op de specialisten die lid zijn van de vereniging. Die specialisten promoot de VvARA graag. Promotie geschiedt bijvoorbeeld door een ledenlijst op deze website. Ondememers in de agrarische sector  kunnen op deze manier gemakkelijk en snel een gespecialiseerd lid van de vereniging vinden dat hen kan helpen bij vraagstukken over het agrarisch recht.

Nieuws

Netwerkbijeenkomst 31 mei 2023

Transitie in het buitengebied - de planologische, juridische en sociale gevolgen belicht

Sinds de stikstofcrisis staat verandering van de agrarische sector hoog op de agenda. Al jaren denkt politiek Den Haag hierover na, zonder concrete plannen te presenteren. In de provincies denken veel ondernemers en hun (zaken)partners na over de kansen en uitdagingen. Transitie van het buitengebied heeft veel gevolgen op allerlei gebied. Op onze jaarlijkse netwerkdag willen wij deze kanten en de samenhang daarvan nader voor het voetlicht brengen.

Graag nodigen wij leden van onze specialisatieverenigingen VASN, NVR, VLB en de VvARA uit voor een interessante, leerzame en gezellige middag. De bijeenkomst vindt plaats in het Fletcher Hotel in Wageningen.

Nadere informatie over opgave en kosten volgt

Symposium Stikstof - 20 mei 2022 - Hotel Haarhuis te Arnhem van 14.00 - 17.00u, opgeven via intervisie@vvara.nl

  • Stikstof in het publiek recht, www.benthemgratama.nl
  • Stikstof(rechten) in het civiele recht, Rico Ligtvoet, www.hekkelman.nl
  • Stikstof en pacht, Benno Nijman, www.aens.nl

ALV - 27 januari 2022 om 17.00u (MS Teams - uitnodiging via info@vvara.nl)

Maart 2020 - Het bestuur van de VvARA schreef een artikel over de Tijdelijke experimentenwet rechtspleging vanwege de relevantie voor de agrarische rechtspraktijk. Het verscheen in het TvAR  2019, nr. 9. Onder 'lees meer' treft u het artikel aan.

November 2018  - Het bestuur van de VvARA heeft een brandbrief geschreven aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de grote achterstanden bij de RVO bij de toekenning van fosfaatrechten en het beslissing op bezwaren tegen genomen fosfaatbeschikkingen. De brandbrief is te vinden onder 'lees meer'.

September 2017  - Het bestuur van de VvARA heeft namens de vereniging een reactie gegeven op de consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Het bestuur is daarbij ingegaan op de gevolgen van deze wet voor de agrarische sector. De reactie is te vinden onder 'lees meer'.

Lidmaatschap

De VvARA kent leden en aspirant-leden. Als aspirant-leden worden toegelaten zij die drie jaar advocaat zijn, in het bezit zijn van een stageverklaring en de laatste twee jaar telkens ten minste 20 zaken op het gebied van het agarisch recht hebben behandeld. Als leden worden toegelaten zij die vijf jaar als advocaat werkzaam zijn en 1/3 van de tijd besteden aan agrarische zaken. Toelating is pas aan de orde als drie steunverklaringen van advocaten kunnen worden overgelegd, waaronder maximaal een steunverklaring van een kantoorgenoot.

Meer weten over het lidmaatschap? Mail dan naar info@vvara.nl.

Voordelen
  • Je krijgt toegang tot het kennisplatform;
  • Je komt als lid in het rechtsgebiedenregister; (en mag jezelf specialist noemen op het gebied van agrarisch recht);
  • Je krijgt de mogelijkheid om (studie)bijeenkomsten bij te wonen;
  • De vereniging werkt samen met onder andere accountants, fiscalisten en notarissen (netwerkuitbreiding)
  • Promotie van de leden van de VvARA, bijvoorbeeld door vermelding op deze website;
  • Je ontmoet vakgenoten met wie kennis kan worden gedeeld;
  • De vereniging heeft samenwerkingsverbanden met de Vereniging van Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR).
Bestuur VvARA
Jacoline Kroon
Voorzitter
Advocaat bij
A&S Advocaten
Lianne van Kooten
Secretaris
Advocaat bij
Van Kooten Advocaten
Gert-Jan de Jager
Penningmeester
Advocaat bij
Kneppelhout
Els Harbers
Bestuurslid
Advocaat bij
Vangoud Advocaten
Just Hamming
Bestuurslid
Advocaat bij
Juist Just! Advocatuur en Advies
Meer weten over VvARA?
Hebt u vragen, dan kunt u met ons contact opnemen door middel van onderstaand contactformulier.
Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VvARA)

info@vvara.nl

TOP