FORGOT YOUR DETAILS?

Vereniging van

Agrarisch Recht

Advocaten

Over VvARA

De Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VvARA) is de vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het agrarisch recht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kwaliteit en deskundigheid van haar leden om zo aan de ondernemers in de land- en tuinbouw de best mogelijke dienstverlening te bieden.

Dat doet de VvARA door het realiseren en stimuleren van kennisdeling en kennisoverdracht tussen de leden, zodat leden op hoog niveau het vak kunnen uitoefenen. Op die manier kunnen leden zich profileren in de agrarische sector en in de praktijk van het agrarisch recht. Om dit doel te verwezenlijken organiseert de vereniging onder meer studie- en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast heeft de vereniging een onlineplatform voor kennisdeling en kennisoverdracht. Tot slot werkt de vereniging samen met onder andere accountants, fiscalisten en notarissen en andere juridische en niet-juridische adviseurs en stakeholders in de agrarische sector. Ook met andere specialistenverenigingen, zoals de Vereniging van Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR), wordt samengewerkt.

De VvARA is trots op de specialisten die lid zijn van de vereniging. Die specialisten promoot de VvARA graag. Promotie geschiedt bijvoorbeeld door een ledenlijst op deze website. Ondememers in de agrarische sector  kunnen op deze manier gemakkelijk en snel een gespecialiseerd lid van de vereniging vinden dat hen kan helpen bij vraagstukken over het agrarisch recht.

Nieuws

Maart 2020 - Het bestuur van de VvARA schreef een artikel over de Tijdelijke experimentenwet rechtspleging vanwege de relevantie voor de agrarische rechtspraktijk. Het verscheen in het TvAR  2019, nr. 9. Onder 'lees meer' treft u het artikel aan.

November 2018  - Het bestuur van de VvARA heeft een brandbrief geschreven aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de grote achterstanden bij de RVO bij de toekenning van fosfaatrechten en het beslissing op bezwaren tegen genomen fosfaatbeschikkingen. De brandbrief is te vinden onder 'lees meer'.

September 2017  - Het bestuur van de VvARA heeft namens de vereniging een reactie gegeven op de consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Het bestuur is daarbij ingegaan op de gevolgen van deze wet voor de agrarische sector. De reactie is te vinden onder 'lees meer'.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VVARA heeft veel voordelen. Deze leest u hieronder. Meer weten over het lidmaatschap? Mail dan naar info@vvara.nl.

Voordelen
  • Je krijgt toegang tot het kennisplatform;
  • Je komt als lid in het rechtsgebiedenregister; (en mag jezelf specialist noemen op het gebied van agrarisch recht);
  • Je krijgt de mogelijkheid om (studie)bijeenkomsten bij te wonen;
  • De vereniging werkt samen met onder andere accountants, fiscalisten en notarissen (netwerkuitbreiding);
  • Promotie van de leden van de VvARA, bijvoorbeeld door vermelding op deze website;
  • Je ontvangt (maandelijks) nieuwsartikelen en nieuwsbrieven op het gebied van het agrarisch recht;
  • Je ontmoet vakgenoten met wie kennis kan worden gedeeld;
  • De vereniging heeft samenwerkingsverbanden met de Vereniging van Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR).
Bestuur VvARA
Guido Goorts
Voorzitter
Advocaat bij
Goorts + Coppens Advocaten
Jacoline Kroon
Secretaris
Advocaat bij
A&S Advocaten
Lianne van Kooten
Algemeen bestuurslid
Advocaat bij
Van Kooten Advocaten
Els Harbers
Algemeen bestuurslid
Advocaat bij
Vangoud Advocaten
Gert-Jan de Jager
Penningmeester
Advocaat bij
Kneppelhout
Meer weten over VvARA?
Hebt u vragen, dan kunt u met ons contact opnemen door middel van onderstaand contactformulier.
Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VvARA)

info@vvara.nl

TOP